Konflikt w Łubiu zakończony!

Komisja mediacyjna w składzie: Przewodniczący p. Adam Grabowski reprezentujący Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz członkowie: dyr. Stanisław Parkitny, p. Urszula Kotyczko, p. Lucyna Stępień reprezentujący DPS Łubie; p. Jan Jelonek, p. Zbyszek Klich reprezentujący NSZZ Solidarność – oddz. Tarnowskie Góry; przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego p. Krzysztof Chorobik i reprezentujące załogę i podstawową organizację NSZZ Solidarność p. Lidia Kostka i p. Ewa Janoszka, zakończyła pracę w dniu 26.11.2012.

Po krótkich wypowiedziach każdego przedstawiciela komisji i kilkunastominutowej przerwie nastąpiło „symboliczne podanie ręki” pani Lidii Kostki panu dyrektorowi Stanisławowi Parkitnemu na znak zgody. Obie strony konfliktu zadeklarowały, że od chwili obecnej będzie dobra współpraca i rzetelna informacja pomiędzy dyrekcją, związkami zawodowymi i pracownikami DPS Łubie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;