Konflikt w DPS Łubie „Zawieszony”

W związku z interwencją naszego Stowarzyszenia w sprawie nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej Łubie doprowadzono do zorganizowania w dniu 01.03.2011 roku spotkania załogi DPS Łubie wspieranej przez działającą tam komórkę NSZZ Solidarność ze Starostą Powiatu Tarnogórskiego – Panią Lucyną Ekkert.
Ponadto w spotkaniu obok naszego Stowarzyszenia, które reprezentował zaproszony przez załogę – Pan Krzysztof Chorobik, uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność z Katowic i Tarnowskich Gór.
W trakcie rozmów padło wiele uzasadnionych zarzutów ze strony pracowników pod adresem dyrektora i osób jemu przychylnych. Spośród najczęściej i najsilniej akcentowanych wymienić należy: nieobiektywne, a tym samym niesprawiedliwe traktowanie pracowników mających odmienne zdanie, stosowanie metod zastraszania i publicznego wyszydzania osób „niewygodnych”, brak szacunku wobec ludzkiej godności, zachowania noszące znamiona mobbingu.
Zastanawiającym dla zebranych było zaskoczenie przedstawicieli NSZZ Solidarność trwającym od lat i wciąż narastającym konfliktem na linii pracownik-pracodawca, mimo funkcjonującej na terenie placówki komórki związkowej.
Wspierającym zastrzeżenia załogi DPS Łubie był głos naszego reprezentanta- Pana Krzysztofa Chorobika, uznający zasadność utraty zaufania do przełożonych, bezsilność pracowników wobec powstałego problemu, wreszcie podkreślający rolę organów nadzorujących i decyzyjnych w zażegnaniu konfliktu.
Po wnikliwym wysłuchaniu zgromadzonych Starosta Tarnogórski, Pani Lucyna Ekkert zaproponowała finalnie utworzenie komisji mediacyjnej skupiającej wszystkie strony konfliktu i od rezultatów jej prac i ustaleń uzależniła końcowe rozstrzygnięcia.
Zgodnie z postanowieniami z dnia 1 marca 2011 roku wyznaczono komisję mediacyjną w składzie:
-p.p. Lidia Kostka, Ewa Janoszka (załoga DPS)
-p. Krzysztof Chorobik (Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego)
-p.p. J. Jelonek, Zbigniew Klich (Delegatura NSZZ Solidarność Tarnowskie Góry)
-p. Stanisław Parkitny – dyrektor DPS oraz p.p. Urszula Kotyczko, Lucyna Stępień (pracodawca)
-niezależny mediator ze strony Starostwa p. Adam Grabowski, który decyzją członków komisji na pierwszym spotkaniu zaczął jej przewodniczyć.

Odbyły się trzy spotkania komisji mediacyjnej: 01.09.2011, 23.09.2011 oraz 21.10.2011 roku. Podczas ich trwania padło szereg zarzutów o stosowanie mobbingu wobec pracowników, ich zastraszanie, za niesprawiedliwe oceny wykonywanej pracy itd.
Pan Dyrektor odpierając wszelkie zarzuty, swoje działania kwalifikował jako poczynania mające utrzymać lub wzmocnić dyscyplinę w zakładzie pracy.
Kolejnym podnoszonym problemem były sprawy finansowe. Przedstawicielki załogi zarzucały kierownictwu brak jakichkolwiek podwyżek – nawet o procent inflacji – od czterech lat. Wypowiadająca się w imieniu Dyrektora DPS – księgowa ośrodka uzasadniała ów stan, który potwierdziła, niewystarczającą na podwyżki wielkością dotacji oraz koniecznością przeznaczenia pewnych kwot pieniędzy na bieżące wydatki dotyczące utrzymania ośrodka.
Strona reprezentująca załogę odrzuciła ową uznaniowość w dysponowaniu finansami, a wynikającą z wyjaśnień kierownictwa. Za pozytywny natomiast można uznać fakt przyrzeczonej przez Pana Dyrektora niewielkiej wprawdzie, bo w granicach 30-50zł brutto, podwyżki z dodatkowych funduszy przyznanych ośrodkowi przez Urząd Wojewódzki.
Ostatnie spotkanie komisji mediacyjnej poświęcono istocie konfliktu, czyli votum zaufania, bądź nieufności dla dyrektora placówki. Mimo zdecydowanej przewagi pracowników opowiadających się za odwołaniem dyrektora z pełnionej funkcji, przewodniczący komisji mediacyjnej zaproponował przed podjęciem ostatecznych decyzji, zawarcie rozejmu na 6 miesięcy, a tym samym czas na refleksję i próbę porozumienia się. Strony konfliktu przystały na taką propozycję, obwarowały ją jednak koniecznością spełnienia określonych postulatów. Strona związkowa reprezentująca załogę zażądała:
– znalezienia formy przeprosin pracowników DPS przez Dyrektora ośrodka
– sprawiedliwego i uczciwego traktowania wszystkich pracowników
– gwarancji nie wyciągania bezpodstawnych konsekwencji wobec osób uczestniczących w konflikcie.
Kierownictwo DPS skoncentrowało się w okół:
– rzetelnego przekazywania informacji załodze przez związki zawodowe
– niemanipulowania mieszkańcami i pracownikami
– uczciwości.
Natomiast komisja mediacyjna ponowiła postulat:
– 6cio miesięcznego rozejmu
– oraz natychmiastowego rozstrzygania wszelkich konfliktów.
Pod porozumieniem złożyli podpisy wszyscy członkowie komisji mediacyjnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego wyraża również nadzieję, że konflikt zostanie zażegnany, a codzienny wysiłek pracowników DPS Łubie skupi się wyłącznie na mieszkańcach ośrodka, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008 Powerd by Wordpresswww: Web;