Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego powstało i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w styczniu 2006. Celem naszej organizacji jest aktywne i systematyczne oddziaływanie na lokalne instytucje samorządowe mające je mobilizować do zdecydowanie bardziej efektywnej pracy na rzecz poprawy rozwoju powiatu.
Problematyka, która znajdzie się w kręgu naszych zainteresowań, wynikać będzie:

  • z zadań statutowych stowarzyszenia
  • a także z informacji interesantów, tj. każdego z obywateli, który zechce na naszej stronie zamieścić uwagi dotyczące niezbędnych zmian poprawiających warunki bytu w miejscu swojego zamieszkania oraz okolic

Licząc na powszechny udział mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – z autopsji znających problemy życia codziennego, zachęcamy i namawiamy do korzystania z naszej strony internetowej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz ewentualnymi propozycjami rozwiązania istniejących sytuacji.

Zawiadamiamy ponadto, że o wszelkich podejmowanych działaniach i efektach naszych poczynań będziemy Państwa informować na naszej stronie www.stowarzyszenie.tgory.pl

Z poważaniem
Prezes Adam Gołąbski
OSTATNIO PORUSZANE TEMATY:

W dniu 13 marca 2014 r.  o godz. 18 w restauracji Kałamarz odbędzie się spotkanie stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy…

Komisja mediacyjna w składzie: Przewodniczący p. Adam Grabowski reprezentujący Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz członkowie: (dalej…)

W związku z interwencją naszego Stowarzyszenia w sprawie nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej Łubie doprowadzono do zorganizowania w dniu 01.03.2011 roku spotkania załogi DPS Łubie wspieranej przez działającą tam komórkę NSZZ Solidarność ze Starostą Powiatu Tarnogórskiego (dalej…)

Informujemy, że otrzymaliśmy od Państwa pisma dotyczące sprawy opłat za ogrzewanie naliczanych przez przedsiębiorstwo „NOVA”, które zostały również wysłane do Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa (dalej…)

W związku z prośbą pracowników DPS w Łubiu Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego wystosowało pismo do Starosty Tarnogórskiego następującej treści: (dalej…)

LIST OTWARTY

1.Przewodniczący Rady Powiatu.
2.Redakcja tygodnika „Gwarek”. (dalej…)

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o zainteresowanie się umocowaniem prawnym, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Powiatowy Zakład Budżetowy w T.Górach ustanowił w ryczałcie normę zużycia zimnej wody na 1 osobę 6 m3. Mieszkamy w budynku Starostwa. Pozostałe nasze wątpliwości zostały przedstawione na piśmie do Stowarzyszenia. (dalej…)

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008