Czynsze za mieszkania – List otwarty

LIST OTWARTY

1.Przewodniczący Rady Powiatu.
2.Redakcja tygodnika „Gwarek”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego po otrzymaniu pisma Internauty w sprawie rosnących czynszów za mieszkania będące majątkiem Starostwa, rozpoznało sprawę i zdecydowało się na wystosowanie listu otwartego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów wynajmujący – w tym przypadku Starostwo Powiatowe – podwyższając czynsz nie naruszył treści ustawy, jak również nie ma on obowiązku wyjaśniać przyczyny podwyżki. Ustawa jednak nie stanowi, że wynajmujący nie powinien wyjaśniać przyczyn podwyżki czynszu na prośbę zainteresowanych, która to prośba dwukrotnie wpłynęła do Zakładu Budżetowego. Brak wyjaśnień przyczyn podwyżki czynszu sugeruje lokatorom, że dokonywane są one automatycznie i bezdusznie, co w niezbyt dobrym świetle stawia władze lokalne, bądź co bądź wybrane również przez tych lokatorów.

Na uwagę jednak zasługuje nieco inny aspekt tejże sprawy. Mieszkania, o których mowa zamieszkują zazwyczaj emerytowani nauczyciele, a ich emerytura rzadko przekracza tysiąc złotych. Tymczasem stawki czynszu od roku 2000 do dzisiaj, czyli w ciągu 8 lat wzrosły z 2,42 zł/m² do 4,50 zł/m², tj. o 85% (zgodnie z prawem). Licząc koszty wybranego mieszkania (o średnich parametrach) wzrosły one o 150 zł miesięcznie tj. 1 800 zł rocznie, co stanowi 1,5-2 emerytury nauczyciela. Zważywszy na stale rosnące ceny energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody itd. to w przypadku wybranego mieszkania koszt jego utrzymania obecnie wynosi około 900 zł miesięcznie.

Jeżeli Starostwo tak beztrosko będzie korzystać z Ustawy o ochronie lokatorów, która przecież nie nakłada obowiązku podnoszenia cen czynszu, to niedługo większość emerytów złoży podania do władz o przydział mieszkania socjalnego (jeśli Powiat takie posiada). Czyżby o to chodziło Radnym będących osobami zaufania publicznego i reprezentujących także najbiedniejsze grupy społeczne?

Analiza powyższej sytuacji wręcz prowokuje do gorzkiego apelu: „emeryci – umierajcie szybciej, władza nie będzie miała problemu”. Szacowni Radni – miejcie w pamięci ten apel, gdy i Was czas doścignie.

Z upoważnienia SPPT – Ryszard Kawa
www.stowarzyszenie.tgory.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego
SPPT Tarnowskie Góry 2008